Vi erbjuder lösningar för säker kommunikation
Ett sätt att skydda företagets tillgångar är att veta vem, som gör vad och när
Med kommunikation menar vi
säker e-post, säkra videomöten med inloggning och säker kommunikation i din egen applikation
Vi kan också
kommunikation av företagets rapporter till myndigheter och andra intressenter, effektiv, spårbar och automatiserad

Våra tjänster

InlineReporter

Konsulting

Kunder & Partners