InlineReporter

Företagens rapportmotor

Vi hjälper företag att rapportera både digitalt och automatiskt
InlineReporter - hjälper företaget med rapporter

Gör ni fortfarande manuella rapporter?

InlineReporter är en webbaserad tjänst som producerar rapporter med bas i den internationella standarden iXBRL. Den underliggande datan kommer direkt från bokföringen (SIE) och den skapade rapporten är läsbar både elektroniskt och för ögat.

Fördelarna är uppenbara, rätt information fylls i på rätt ställe, mänskliga fel undviks, betydande tid sparas och mottagaren får information direkt till sin server. Dessutom kan avsändaren svara på frågor, ställda t.ex. av en myndighet och svaren presenteras i den färdiga rapporten, en möjlighet som är unik för InlineReporter.

Läs mer om InlineReporter hos SCB

Vi samarbetar med Zwapgrid

Vi jobbar tillsammans med Zwapgrid för att nå den breda marknaden för InlineReporter. Zwapgrid är både en infrastruktur och en tolk av data mellan olika system.

Företag och myndigheter som vill använda InlineReporter registrerar sig hos Zwapgrid

"

Alla rapporter skickas till mottagaren, säkert under ansvar och med spårbarhet för företaget

InlineReporter innehåller idag en katalog med taxonomier från Statistiska Centralbyrån som på löpande basis efterfrågar information från företagen. Katalogen kommer utökas och innehålla taxonomier med uppgifter som ska till Skatteverket och Bolagsverket, andra statistiska uppgifter till SCB, månatliga rapporter till banken och intern koncernrapportering.


Alla rapporter skickas till mottagaren, säkert, under ansvar och med spårbarhet för företaget. När marknaden kräver så kommer vi addera elektroniska signaturer, i linje med eIDAS för att underskriften ska vara fullt giltig.

Våra processer garanterar att informationen i rapporterna inte är manipulerade, vilket gagnar både företaget och mottagaren. Informationen kan ”konsumeras” direkt både av en handläggare eller en annan applikation.