Vi hjälper andra...

med rådgivning runt digitala processer särskilt med bas i SEFOS, en plattform för säker kommunikation.

När aktörer träffas av allt fler regleringar och en alltmer komplex omgivning ökar behovet av rådgivning och att se över sin kommunikation med kunder och motparter. Finansiella aktörer har dessutom ett omfattande rapporteringsbehov, både till kunder och myndigheter. Det är oerhört viktigt att kunna garantera sekretess och korrekta motparter men även att viktiga standards följs, för att inte nämna GDPR.

ART tillför grundläggande möjligheter för att möta utmaningarna, särskilt i termer av säker, effektiv och spårbar kommunikation. Kontakta oss för att diskutera.

Vi jobbar med REXOR, ett komplett affärssystem inklusive tid & projekt med position som kunskaps- och marknadsledande i Norden för konsultföretag. Läs gärna mer på rexor.se.

Rexor växer och vi med dem. Rexor använder ny teknik och smarta lösningar för att effektivisera konsultföretags administration och förenkla för användarna. På så sätt frigör medarbetarna energi och kreativitet till kärnverksamheten, vilket bidrar till att öka företagens konkurrenskraft.

Vi bearbetar marknaden tillsammans med Rexor och tillför kunskap.