Medarbetare

Carl Skogsborg

Carl är ekonom och haft flera positioner inom den finansiella sektorn, både på JP Bank och på Alfred Berg. Carl grundade EcoWin som såldes till Reuters och har efter många år som förvaltare av modellstyrda fonder startat Financial ART Solutions. Carl jobbar som rådgivare till företag som behöver förstärka sin digitala kommunikation men även som säljare av SEFOS plattformen.

Johan Willén

Johan har arbetat 35 år med IT kommunikation och säkerhet både som CSO och CTO, de senaste 20 åren med fokus på processer, compliance och säker digital kommunikation. Johan arbetar idag på Financial ART Solutions som rådgivare med kompetenser runt säker digital kommunikation inklusive spårbarhet, digital finansiell rapportering och som säljare av SEFOS plattformen.