Om oss

Vi skapar och säljer nya plattformar för digital kommunikation.

Financial ART Solutions

Dagens omgivning kräver allt mer av våra verksamheter, kommunikationen måste därför vara säker, effektiv, spårbar och många gånger automatiserad. Vi vill veta vem som gör vad, med vem och när – ett fantastiskt sätt att skydda företagets tillgångar.

Kommunikation som i säker e-post, kommunikation som i videomöten med inloggning, skyddad kommunikation i din egen applikation, kommunikation av företagets data till myndigheter och egna avdelningar.

Kontakta oss här för mer information.