SEFOS

för automatiserade utskick

Vår tanke är att erbjuda ett alternativ, oavsett vilket system och vad det utför, så att slutresultatet (dokumentet) kommer till din användares inkorg. Det ska vara säkert att få sin information och inte nödvändigt att logga in till en portal, de tjänster som används ska klara av lagstiftning, typ GDPR mm.

Vi erbjuder ett rest API för automatiserade utskick i andra system. Det kan gälla loggar, ärenden, kvitton men också känslig information som kräver mottagarens personnummer, t.ex. ett provsvar, lönebesked eller anställningsavtal.

Rent tekniskt så kopplar kunden sitt system eller webbsida till SEFOS funktionsbrevlåda för att sedan automatisera utskicken. Fördelen med att skicka trafiken över funktionsbrevlådan är att ett svar kommer tillbaka till en utsedd grupp personer.

De sedvanliga identifieringsmetoderna går att använda även i denna lösning. Vill du veta mer, kontakta oss här.