SEFOS

för MS Outlook

Ska inte alla skicka säker e-mejl? Jo, naturligtvis men vad är säkert och måste vi byta arbetsmiljö för att uppnå ”säkerhet”?

Vår lösning heter SEFOS – säkra meddelanden och är ett tillägg till MS Outlook 365. Alla användare både avsändare och mottagare måste autentisera sig, alla meddelanden krypteras automatiskt och spårbarhet skapas. Mekanismerna för autentisering är lösenord, SMS eller samtliga svenska e-ID eller tjänstelegitimationer.

Vår tanke är att du ska jobba säkert utan att behöva byta arbetssätt och trots att du stannar i din miljö (Outlook 365) så ska du kunna hantera sekretess, personuppgifter och annan känslig kanske affärskritisk information. Det beror bland annat på de val av tillitsnivå som finns.

Du som avsändare bestämmer hur känsligt ditt innehåll är, dvs vilken tillitsnivå som ska användas för att din mottagare ska kunna öppna ditt e-mejl. Din mottagare måste autentisera sig med den metoden du har valt och därmed blir SEFOS säkert.

Med hjälp av SEFOS kan du skicka e-mejl till vem som helst. För en mottagare som redan använder tjänsten kommer e-mejlet direkt in i inkorgen medan en mottagare som inte har tjänsten också får ett e-mejl men blir ombedd att via en länk nå närmaste server. För att skapa trygghet för din mottagare som inte prenumererar på SEFOS kan du som avsändare inkludera en förklarande text och du kan också ”profilera” dina meddelanden med logga och annan information.

Med hjälp av SEFOS kan vem som helst svara krypterat, detta gäller även för mottagare utan koppling till tjänsten. En äkta säker meddelandetjänst hjälper både avsändaren och mottagaren att trygga viktig kommunikation. Läs mer på sefos.se