SEFOS

för säkra videomöten

Utvecklingen i samhället har lett till att flertalet av våra möten idag är digitala. Vi har blivit mer effektiva men samtidigt uppstår frågor, är det säkert och vem är egentligen med på mötet?

Det finns två varianter av våra videomöten och när mötet bokas ska arrangören välja om det ska vara ett vanligt Teams möte eller ett SEFOS möte. Ett SEFOS möte använder en egen server utanför Microsofts räckvidd vilket är viktigt för allt fler. Den senaste tidens debatt betonar vikten av tjänster som levereras i Sverige, av svenska företag med servrar i Sverige.

Bokningen av mötet går till som idag, kalendern fungerar som idag men arrangören bestämmer hur varje deltagare måste identifiera sig för att kunna ansluta. De metoder som finns är svensk e-legitimation, SITHS, SMS eller lösenord. Det går även att skicka säkra meddelanden från Teams till din mottagare med hjälp av SEFOS.

Vill du veta mer, kontakta oss här.