SEFOS

for Web

SEFOS går även utmärkt att använda som webbtjänst

Förutom integrationerna för bland annat MS Outlook och Teams, går det även utmärkt att nyttja SEFOS som en separat webbtjänst och skapa samt skicka säkra meddelanden och boka säkra videomtöen direkt via SEFOS for Web.

Här får du som användare också tillgång till alla meddelanden som du skickat och tagit emot via SEFOS. Se om en mottagare öppnat ett länkmeddelande, tidpunkt för öppning och vilken verifieringsmetod som meddelandet var kopplat till, allt på ett och samma ställe.

Du som avsändare bestämmer hur känsligt ditt innehåll är, dvs vilken tillitsnivå som ska användas för att din mottagare ska kunna öppna ditt e-mejl. Din mottagare måste autentisera sig med den metoden du har valt och därmed blir SEFOS säkert.

Med hjälp av SEFOS kan du skicka e-mejl till vem som helst. För en mottagare som redan använder tjänsten kommer e-mejlet direkt in i inkorgen medan en mottagare som inte har tjänsten också får ett e-mejl men blir ombedd att via en länk nå närmaste server. För att skapa trygghet för din mottagare som inte prenumererar på SEFOS kan du som avsändare inkludera en förklarande text och du kan också ”profilera” dina meddelanden med logga och annan information.

Med hjälp av SEFOS kan vem som helst svara krypterat, detta gäller även för mottagare utan koppling till tjänsten. En äkta säker meddelandetjänst hjälper både avsändaren och mottagaren att trygga viktig kommunikation. Läs mer på sefos.se