SEFOS

En plattform för säker kommunikation

Om SEFOS

Med SEFOS kan användare både skicka och ta emot säker e-post, sköta tidsbokningar och autentisering i Teams eller uppnå ny säkerhet i egen applikation. SEFOS fungerar bäst tillsammans med Outlook 365 men alla kan ta emot ett meddelande oavsett klient.

Få all e-post rakt in i inkorgen eller i företagsbrevlådan, verifiera vem som är med på Teamsmötet eller automatisera utskick via vårt API.

Följ lagar&regler med hjälp av automatisk kryptering, minska kostnaderna och skicka all kommunikation direkt till din mottagare.

Snabbt, säkert och billigare.

sefos-sektion-1

SEFOS Outlook

SEFOS Teams

SEFOS
Web

SEFOS
API