InlineReporter

Vad är en taxonomi?

Taxonomi

En taxonomi kan liknas vid en beställning, där mottagaren har definierat exakt vilken information som ska extraheras ur SIE-filen och ingå i en rapport. Vi använder den internationella standarden iXBRL för att rapporten ska kunna läsas både av en maskin och av uppgiftslämnaren.

 
En taxonomi kan också innehålla frågor t. ex. runt hållbarhet och dessa svar finns sällan i SIE-filen. Uppgiftslämnaren blir presenterad ”frågorna” och får skriva in svaren manuellt. InlineReporter sammanställer rapporten, precis som vanligt, till en iXBRL-fil.

Olika mottagare har olika intressen. Det gäller inte bara frekvensen av information utan även typ av information. Banken vill kanske se företagets månatliga balans- och resultaträkning och ställa frågor runt likviditeten medan en myndighet är intresserad av lön och skatt eller kanske moms, order och lagerdata osv.

Styrelsen i företaget vill alltid se den finansiella ställningen, planer för investeringar och expansion medan olika avdelningar vill belysa KPI:er runt försäljning mm.

Läs mer om InlineReporter hos Zwapgrid