InlineReporter

Värdet av tjänsten

"

InlineReporter skyddar företagets information, sparar tid och är en M2M lösning.

Vi vill skapa mervärde både för företaget och mottagaren med hjälp av InlineReporter. Informationsutbytet mellan företag och myndigheter ökar men även det interna behovet stiger utan att digitaliseringen eller automatiseringen har ökat i motsvarande grad. Arbetsbördan börjar bli orimlig utan att kvalitén stiger.


InlineReporter skyddar företagets information, sparar tid och är en M2M lösning. Bokföringsdata blir alltid korrekt återgiven och den mänskliga faktorn försvinner som felkälla. Automatiseringen med InlineReporter är nästan fullständig.

Med hjälp av en taxonomi får mottagaren exakt efterfrågad information, inget annat finns med i rapporten. Först efter godkännande skickas rapporten och sedan slängs SIE-filen och eventuella svar på ställda frågor. InlineReporter behåller ingen information.

Via en API-lösning kan vi hämta SIE-filen från bokföringen så ofta som mottagaren behöver få information. Det skulle kunna ske dagligen. Statistik för konsumtion och analys kan produceras på ett säkert och automatiserat sätt.

Läs mer om InlineReporter hos Zwapgrid.